Bestuur van Zwemvereniging de Watervrienden Beverwijk

INSCHRIJVEN
  • Zwemvereniging de Watervrienden Beverwijk
  • Zwemvereniging de Watervrienden Beverwijk
Bestuur van Zwemvereniging de Watervrienden Beverwijk

Het bestuur van onze zwemvereniging bestaat uit: 

Voorzitter: Pauline Zonneveld
Penningmeester: Astrid Streuer
Secretaris: Bianca van der Kamp
Lid: Marc Montauban (ledenadministratie)

Voor vragen betreffende de eventuele wachtlijst kunt u mailen naar
ledenadministratie@dewatervriendenbeverwijk.nl

Contactadres:
Zwemvereniging De Watervrienden
Postbus 656
1940 AR  Beverwijk


info@dewatervriendenbeverwijk.nl


bankrekeningnummer: NL46ABNA0564349321